Dotonbori Hotel

โรงแรมที่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถึงแก่น

  • 日本語
  • English
  • ?体中文
  • 繁體中文
  • 한국어
  • ภาษาไทย

สอบถามและสำรองห้องพัก

06-6213-9040

NEWS

เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบอำนวยความสะดวกในโรงแรม ทางโรงแรมมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องพัก ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. จนถึง 21 มี.ค. 2017 ในระหว่างการบำรุง เราจะพยายามลดเสียงรบกวนให้มากเท่าที่ทำได้ แต่ห้องพักบางห้องอาจได้รับผลกระทบการติดตั้งอาจจะแล้วเสร็จก่อนหรือหลังเวลาที่คาดการณ์ไว้ขออภัย และขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน

Brand Story


osaka tour

※These rating of Dotonbori Hotel are provided by TripAdvisor.

ALL 0 เยน! บริการฟรี 19 รายการ

พนักงานของเรา
พร้อมให้ความช่วยเหลือท่านด้วย 4 ภาษา