Dotonbori Hotel

โรงแรมที่คุณสามารถสัมผัสกับวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถึงแก่น

 • 日本語
 • English
 • 简体中文
 • 繁體中文
 • 한국어
 • ภาษาไทย

สอบถามและสำรองห้องพัก

06-6213-9040
HOME > แนะนำห้องพัก

แนะนำห้องพัก

ที่โรงแรมของเรา เป็นห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)

ห้องเดี่ยว

シングルのお部屋

รายการ โปรโมชั่น

สามารถพักผ่อนแบบสบายๆด้วยเตียงแบบยืดหยุ่นเล็กน้อย (ยูรีเทนโฟมแบบยืดหยุ่นน้อย –low rebound bed) ขนาดดับเบิ้ลไซส์ 140 ซม,

 • ห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)
 • ยืมโน้ตบุ๊คฟรี
 • สามารถต่อ WiFi, LAN อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกห้องพัก
 • น้ำแร่ฟรี 1 ขวด
เช็คอิน :15:00 - 24:00 น. / เช็คเอ้าท์:11:00 น. เป็นต้นไป
ขนาดห้อง:13 ตร.ม. / ขนาดเตียง 140 ซม.× 195 ซม.
ห้องกึ่งคู่ (เซมิดับเบิ้ล)

セミダブルのお部屋

รายการ โปรโมชั่น

สามารถพักผ่อนแบบสบายๆด้วย เตียงแบบยืดหยุ่นเล็กน้อย (ยูรีเทนโฟมแบบยีดหยุ่นน้อย –low rebound bed)

 • ห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)
 • ยืมโน้ตบุ๊คฟรี
 • สามารถต่อ WiFi, LAN อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกห้องพัก
 • น้ำแร่ฟรี 2 ขวด
เช็คอิน :15:00 - 24:00 น. / เช็คเอ้าท์:11:00 น. เป็นต้นไป
ขนาดห้อง:13 ตร.ม. / ขนาดเตียง 140 ซม.× 195 ซม.
Twin room1

ツインのお部屋

รายการ โปรโมชั่น

ห้องตกแต่งด้วยสีฟ้าเป็นหลัก ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และสงบ

 • ห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)
 • ยืมโน้ตบุ๊คฟรี
 • สามารถต่อ WiFi, LAN อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกห้องพัก
 • น้ำแร่ฟรี 2 ขวด
เช็คอิน :15:00 - 24:00 น. / เช็คเอ้าท์:11:00 น. เป็นต้นไป
ขนาดห้อง:18 ตร.ม. / ขนาดเตียง 110 ซม.× 195 ซม. 2 เตียง
Twin room2

ツインのお部屋(柱)

รายการ โปรโมชั่น

เนื่องจากโครงสร้างของอาคาร จึงทำให้มีเสากั้นระหว่างเตียง! เพราะเหตุผลนี้ จึงมีราคาเพียงเท่านี้

 • ห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)
 • ยืมโน้ตบุ๊คฟรี
 • สามารถต่อ WiFi, LAN อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกห้องพัก
 • น้ำแร่ฟรี 2 ขวด
เช็คอิน :15:00 - 24:00 น. / เช็คเอ้าท์:11:00 น. เป็นต้นไป
ขนาดห้อง:15 ตร.ม.
ขนาดเตียง 140 ซม.×195 ซม. 1 เตียง และ 122 ซม.×ยาว 195 ซม. 1 เตียง
ห้องทริปเปิ้ล

トリプルのお部屋

รายการ โปรโมชั่น

ห้องที่สว่างไสว ที่สามารถให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย เตียงคู่ + เตียงเสริม 1 เตียง สำหรับ 3 ท่าน

 • ห้องพักปลอดบุหรี่ทั้งหมด (มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่)
 • ยืมโน้ตบุ๊คฟรี
 • สามารถต่อ WiFi, LAN อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ทุกห้องพัก
 • น้ำแร่ฟรี 3 ขวด
เช็คอิน :15:00 - 24:00 น. / เช็คเอ้าท์:11:00 น. เป็นต้นไป
ขนาดห้อง:18 ตร.ม.
ขนาดเตียง :110 ซม. × 195 ซม. 2เตียง (เตียงเสริม ขนาด 85 ซม. × 181 ซม. 1เตียง)
宿泊プラン一覧
無料備品・無料サービス